ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΕΡΓΑ

Πτώον – Πύργος – Ανεμόμυλος
Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW βρίσκεται στη θέση «Πτώον – Πύργος – Ανεμόμυλος», των Δ. Ορχομενού και Χαλκιδέων, των Π.Ε. Βοιωτίας και Εύβοιας και αποτελείται από:
  • Έντεκα (11) ανεμογεννήτριες Gamesa G97 – 2 MW
  • Εννέα (9) ανεμογεννήτριες Gamesa G87 – 2 MW
  • Υποσταθμό ανύψωσης Μέσης/Υψηλής τάσης 20/150 kV
  • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Φεβρουάριο του 2016, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του ανέρχεται στις 88 GWh.